Pravidla soutěže

Hrací systém

Týmy:
 •     Hraje se dvoukolově každý s každým dle vylosovaných čísel. Tempo hry 2 x 40 min., hraje-li se dvoukolo, pak je tempo hry 2 x 30 min. čistého času (po dohodě obou týmů může tempo zůstat 2 x 40 min.). Hracím dnem je den stanovený domácími. Konec soutěže je stanoven na 17. týden tj. neděle 28. 4. 2024. V tomto termínu musejí být odehrána všechna utkání a kola. Výjimku tvoří pouze odjezd na SC s nejistým datem návratu. V tomto případě se bude postupovat po dohodě tak, aby nebyla narušena regulérnost soutěže - viz vlastní pravidla.
 •    Jeden tým je tvořen dvěma hráči. Každé utkání týmů se skládá ze čtyř utkání jednotlivců, které může skončit vítězstvím nebo remízou. Za vítězství se počítá do tabulky jednotlivci 1 bod, za remízovou partii 0,5 bodu. Proto může takto tvořený tým vyhrát poměrem (skóre) 4:0; 3,5:0,5; 3:1; 2,5:1,5. Remíza je tvořena skórem 2:2. Za vítězství si tým připisuje do tabulky 2 body a za remízu 1 bod.
 •     Domácí týmy zajišťují šachovnice a volí si domácí prostředí (hrají s bílými kameny). Domácí a hosté zajišťují každý jedny hodiny. Domácí tým je povinen nahlásit výsledek zápasu, a to nejpozději následující úterý po neděli hracího týdne do 20:00 hod. na E-mail adresu psal-sachy@seznam.cz nebo formou SMS, ve forátu výsledek domácí x hosté a bodový zisk jednotlivců obou týmů. Př. tým A x tým B 2,5 : 1,5; Lojza 1 : Jan 0; Lojza 1 : Tomáš 0; Pavel 0 : Jan 1; Pavel 0,5 : Tomáš 0,5. Pro hostující tým platí doporučení, taktéž nahlásit výsledek utkání (nepovinné).
 Vlastní pravidla:
 •    a) Výsledky hlásí domácí tým nejpozději do 2. pracovního dne 20:00 hod. po neděli hracího týdne.
 •    b) Změnu termínu utkání nejlépe nahlásit ihned po dohodě nebo nejpozději dle bodu a). Pokud ještě není znám náhradní termín, oznámit, že se neuskuteční utkání v daném termínu a bude domluven náhradní termín. Tuto změnu (dohodu) oznámí nezávisle oba týmy!
 •    c) Čekací doba na soupeře je 30 minut. Poté oznámí tým nejpozději dle bodu a), že se soupeř nedostavil. V tomto případě bude výsledek utkání kontumován a bude se postupovat dle bodu d) nebo e).
 •    d) Domácí tým obdrží kontumaci 4:0 a 2 body ve svůj prospěch – hostující tým se nedostavil ani se nikterak neomluvil a byla splněna podmínka dle bodu a).
 •    e) Hostující tým obdrží kontumaci 4:0 a 2 body ve svůj prospěch – domácí tým se nedostavil ani se nikterak neomluvil a byla splněna podmínka dle bodu a) tím, že to nahlásí.
 •    f) Nenahlásí-li domácí ani hostující tým výsledek utkání, neobdrží žádný tým body!
 •    g) Pro případ, že jeden nebo oba hráči týmu jsou dlouhodobě nemocní (nebo je jeden z nich na dlouhodobé služební cestě, se kterou nepočítal) a tým odehraje méně jak 50% utkání, ruší se jejich dosažené výsledky tak, jako by do soutěže nenastoupili.
 •    h) V případech dle bodu g) ale tým odehraje víc jak 50% utkání, dosažené výsledky se započítávají následovně:
 • 1) v odehraných utkáních soupeři takového týmu získávají 2 body bez ohledu na dosažený výsledek, skóre se však ponechává beze změny (pro soutěž jednotlivců);
 • 2) u dosud neodehraných utkání soupeři získávají 2 body bez navýšení skóre 4:0.
 •    i) Každý tým musí mít k dispozici 2 x šachovnici a figury České klubovky velikosti min. 10 popř. Staunton 5 (král 9 cm) a jedny funkční šachové hodiny. Šachy jiných typů (cestovní, skleněné nebo zdobné) nebo menší jsou nepřípustné! Viz "Menu" Odkazy - Obchod s šachovými potřebami.
 •   j) Soutěž se hraje podle základních pravidel šachu (tj. sáhne-li hráč na figuru musí s ní táhnout, položí-li figuru tak ta leží, stejnou rukou, kterou táhne figurky, musí hráč obsluhovat i hodiny, pravidlo o opakování tahů 3x, atd.). Úplná pravidla šachu dle FIDE viz "Menu" Odkazy - Pravidla - šachy.cz.
 •    k) Zjistí-li se v průběhu partie, že počáteční postavení kamenů bylo nesprávné (např. dáma král, střelec jezdec), partie se zruší a hraje se partie nová. Tempo hry se nastaví na původní hodnotu.
 •    l) V případě, že jednomu hráči na hodinách spadne praporek a soupeř nemá materiál pro matování (zůstal mu jen král), končí taková partie remízou!
 •   m) V případě, že tým tvoří víc jak dva hráči,musí v daném kole odehrát zápas jen dva z nich. Není přípustné aby se v průběhu utkání prostřídali 3 a více hráčů!
 •    n) O konečném umístění týmů a jednotlivců rozhoduje klíč určující pořadí - viz níže.
 •    p) Startovné se platí při přihlášení nebo při prvních utkání, v žádném případě se nevrací! Vybrané prostředky jdou na ceny a pokrytí poplatků za internetové stránky.
Hrací termíny:
 •     Start soutěže začíná 44. týdnem roku 2023 (tj. nedělí 5.11.) a končí nejpozději 17. týdnem roku 2024 s následujícím klíčem hracích týdnů: 
 • rok 2023 - týdny - 44., 46., 48. a 50. týden.
 • rok 2024 - týdny - 2., 4., 6., 8., 10., 12. a až 17. týden na dohrání soutěže.
Startovné, ceny a vyhlášení výsledků:
 •     Startovné pro jedno družstvo činí letos 800,- Kč (tj. 2 členný tým na hráče 300,- + 100,- Kč) 100,- Kč jde na stránky - vzhledem k počtu týmů, vybírá pan Pavlík. V kategorii týmů je pro vítěze určen putovní pohár a pro týmy na 1. až 3. místě jsou připraveny poháry. V kategorii jednotlivců bude (ou) cena (y) dle aktuálních možností.
 •     Letošní soutěž končí vyhlášením výsledků předběžně v sobotu / neděli 28. 9./ 29. 9. 2024. Místo ukončení letošní sezóny a případně termín se ještě upřesní v průběhu soutěže (cca z 90% Citov - bazén).
Klíč určující pořadí:

    V případě, že mají v tabulce dva a více týmů stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí následující:

        1)    skóre

        2)    při shodě skóre - vzájemné zápasy (nejprve body a pak jejich skóre)

        3)    podíl skóre

    V případě, že mají v tabulce dva a více jednotlivců stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí následující:

        1)    skóre

        2)    při shodě skóre - pomocné body